Våra tjänster

Auktoriserad Plattsättning

Vi erbjuder och utför fackmannamässigt plattsättning som är vacker och håller i många år. God kvalitet blir aldrig omodern. Kvalitén sitter i detaljarbetet och även en icke-fackman upplever kvalitén trots att han eller hon inte kan peka ut riktigt …
Vi hjaelper dig med kakel och plattsaettning i hela OErebro

Natursten

Natursten varierar i tjocklek. Ibland går det inte att lägga golv i fästmassa, därför har vi bibehållit den traditionella hantverkskompetensen med att lägga i bruk. Gamla beprövade metoder kan ibland, men inte alltid, vara bättre än de nya, men då …
Vi hjaelper dig med badrumsrenovering, plattsaettning och kakel i OErebro

Flytspackling

En avgörande faktor för att få ett bra slutresultat är grundarbetet. En ojämn yta eller en felaktig lutning på ett golv kan orsaka stora problem. 
Vi har golvlaeggare som hjaelper dig med golvsaettning i hela OErebro

Försäkringsskador

Fuktskador är bland de dyraste problemen som försäkringsbolag tvingas ta ställning till. Skadeersättning eller inte? I slutänden beror det på om arbetet som skulle förhindra skadan varit fackmannamässigt utfört.
Vi har erfarna golvlaeggare som hjaelper dig i OErebro