Om oss

Vi är idag ca 16 medarbetare som arbetar i företaget. 1989 är året vi startade och har sedan dess byggt upp en gedigen kunskap och goda relationer med våra olika uppdragsgivare.

Vi har flest B2B uppdrag där våra kunder är etablerade bygg- och fastighetsbolag. Utöver detta har vi utökat vårt erbjudande till privatkunder, vilket varit uppskattat. Därtill har våra kunder också efterfrågat om vi kan göra andra typer av golv varför vi nu också adderat golvläggning. Våra golvläggare använder material såsom linoleum, plast och parkettläggning till vårt erbjudande. Vi arbetar också med att lägga kakel och klinker i Örebro med omnejd.

Framtid

Vi kommer fortsätta på vår insatta väg och samtidigt ha ambitionen att växa, tillsammans med våra
uppdragsgivare.

Tillväxt utan att tumma på vår kvalité.

Vi står för hög kvalite

Vi är ett av ca 70 st företag i Sverige som är auktoriserade av BKR byggkeramikrådets uppsatta branschregler för våtrum. Totalt finns det ca 4300 företag som är anslutna till BKR men alla är ej auktoriserade. Vi är även medlemmar i PER och Sveriges Byggindustrier.

För oss på Sten & Platt Entreprenader är det viktigt att ha ett nära och tillförlitligt samarbete med dig som beställare. Vi står för god kvalité och har kunniga medarbetare. Lika viktigt är att ha god kommunikation för att projektet ska fungera problemfritt.

Varje kund ska känna en trygghet vid anlitandet av Sten & Platt Entreprenader AB. Det är viktigt att våra uppdrag utförs på ett korrekt och fackmannamässigt riktigt sätt samt att kunden känner att vi kontinuerligt tar till oss ny kunskap och fortbildar våra medarbetare. För dig som kund innebär PER-auktorisationen en ökad trygghet genom den väl förankrade ansvarsförsäkringen som bolaget har via den garantifond som auktorisationen ger.

Värdegrund

Inom Sten & Platt Entreprenader strävar vi efter en stark ”vi-känsla”, något vi har gemensamt, vi är stolta över och ställer oss bakom. Vår värdegrund kan uttryckas
som företagets inre kompass. Den visar oss som medarbetare vilken riktning vi ska ha på våra handlingar på vår arbetsplats.

Vår värdegrund inom företaget är:

Ansvar - vi har golvlaeggare i OErebro

Ansvar

resultat - vi har golvlaeggare i OErebro foer alla sorters golv

Resultat

respekt - vi har golvlaeggare och plattsaettare i OErebro

Respekt

Engagemang - vi har erfarna golvlaeggare i OErebro

Engagemang