Försäkringsskador

Fuktskador är bland de dyraste problemen som försäkringsbolag tvingas ta ställning till. Skadeersättning eller inte? I slutänden beror det på om arbetet som skulle förhindra skadan varit fackmannamässigt utfört.

Som fackspecialister kan vi därför anlitas av försäkringsbolag för att avgöra om arbetet varit fackmannamässigt utfört och i enlighet med befintliga branschregler och de instruktioner som utfärdats. Vårt arbete består då i att göra en noggrann besiktning och skriva en rapport. Denna används som en del i försäkringsbolagets samlade bedömning av ersättningsanspråken.