Flytspackling

En avgörande faktor för att få ett bra slutresultat är grundarbetet. En ojämn yta eller en felaktig lutning på ett golv kan orsaka stora problem. Då krävs oftast någon form av avjämningsmassa. Sten & Platt entreprenader erbjuder olika typer av lösningar vad gäller flytspackling. Produkterna appliceras genom pumpning eller för hand, beroende på situation.