kakelrum

Byggfogning

Vi utför olika typer av byggfogning. Det kan gälla ut- eller invändiga stenfasader, naturstensfod, fogning av betongelement, våtutrymmen mm.
Kontakta oss för ytterligare information.

Sten & Platt Entreprenader i Örebro AB - Verkstadsgatan 2, Örebro - epost@platt.se