kakelrum

Om företaget

Affärsidé/värderingar

Sten- & Plattentreprenader arbetar med platt- och stensättningsarbeten för fastighetsförvaltare och -ägare, bostadsrättsföreningar samt byggentreprenörer i Örebro med omnejd. Som PER-auktoriserat företag gör vi detta med djup och grundlig kunskap, god och lång erfarenhet och hög yrkesstolthet. Vårt arbete ska leda till att skapa och förstärka ett mycket gott rykte hos våra kunder.
Kvalitetsfokus genomsyrar varje utfört arbete. Uppdraget är inte slutfört förrän kunden är nöjd.

Historik

Företaget startades i november 1989 med fyra anställda. och har sedan dess vuxit till 14 anställda. Företaget är auktoriserat enligt PER sedan 1998.

Kvalitet & Miljö

Varje kund ska känna en trygghet vid anlitandet av Sten & Platt Entreprenad AB. Det är viktigt att våra uppdrag utförs på ett korrekt och fackmannamässigt riktigt sätt samt att kunden känner att vi kontinuerligt tar till oss ny kunskap och fortbildar våra medarbetare. För dig som kund innebär PER-auktorisationen en ökad trygghet genom den väl förankrade ansvarsförsäkringen som bolaget har via den garantifond som auktorisationen ger.

Sten & Platt Entreprenader i Örebro AB - Verkstadsgatan 2, Örebro - epost@platt.se